Vårt  flotte Seilsportsenter ligger på Nysundhalsen. Her har vi Joller som kan lånes gratis av medlemmer. På torsdager i sesongen har vi opplæring for de som har seilt lite før.

Mange på dugnad

Vi valgte i år og samle mye av arbeidet som må utføres på egne Bryggeanlegg og på Gjestebryggen på samme dag og på Lørdag var totalt 28 medlemmer i aksjon. Ett oppmøte som er helt fantastisk og som resulterte i at vi fikk gjort det aller meste av oppgaver i foreningen som var planlagt denne dagen. Gjestebryggen er også sjekket under vann og utbedret av eksternt firma så denne fremstår nå som veldig bra etter arbeidet som ble utført i fjor og i år. Noen små oppgaver gjenstår men med innsatsen som ble lagt i helgen er det meste av store oppgaver på plass før sesongstart.

Minner om at toalett og dusj er nå på plass, her gjenstår bare å få på plass speil, dusjforheng og noen småting.

Vi har som informert tidligere startet utdeling av brosjyrer med informasjon om Seilforeningen og vi har stor pågang fra skoleklasser som ønsker seiling som aktivitet. Vi har allerede bestilling fra 9 skoleklasser som er veldig gøy men også utfordrene i forhold til gjennomføringen. Har noen ledig tid på dagtid og kan stille opp og hjelpe en gang eller to så ta bare kontakt.

Vi har noe redningsvester og våtdrakter men med så stor aktivitet hadde det vært flott med mer våt draker så om noen har noen liggende hjemme eller i båten som ungene har vokst fra så flott om noen vil gi disse til seilforeningen.

 

Status og dugnad

Dugnad
Foreningen har mange flinke medlemmer som alltid har stilt opp på dugnad og annet arbeid og spesielt de siste årene har vist at vi kan klare å gjennomføre store prosjekter selv om vi er en liten klubb.

Alle klubber har mange oppgaver som utføres hele året og her har vi de siste årene strukturert dette arbeidet i en oppgaveplan som kan lastes ned her. Dette er gjort for å kunne fordel oppgaver på en bedre måte samt at det gir alle medlemmene en oversikt over hva som skjer i klubben. En annen fordel med å strukturere dette arbeidet er at vi alltid har oversikt over hva som skal gjøres og av hvem og da sikrer vi oss også bedre at alle oppgaver blir gjort.

Den som står som hovedansvaret for ett punkt skal selvsagt ikke utføre dette alene, han eller hun vil få med seg flere på enkeltpunktene og i tillegg vil det ved behov bli innkalt til dugnad på samme måte som tidligere.

I år ønsker vi å få til en fellesdugnad for oppgaver som må utføres på Nysundhalsen og Gjestehavnen lørdag den 25.04.2015. Vil derfor at alle som kan bidra denne dagen gir meg en tilbakemelding så fort som mulig slik at vi kan planlegge gjennomføringen av dagen på en god måte.  Vi tenker oss å avslutte dagen med mat og sosialt samvær på Nysundhalsen før vi går hjem. Stiller vi opp nok folk denne dagen vil det meste av dugnadsbehovet for større grupper være dekket for i år så håper på mange tilbakemeldinger på mail eller telefon. Mer informasjon vil bli sendt ut til de som melder seg når tidspunktet nærmer seg.

Informasjonsbrosjyre
Styret er snart klar med en brosjyre med informasjon om klubben som skal ut til alle husstander i distriktet så om det er noen som kan bidra med å få distribuert denne er det bare å ta kontakt. Denne kan lastes ned her.

Jolleseiling
I år blir det større aktivitet med Jolleseilingen og det blir mulig for både medlemmer og nye medlemmer å seile alle Torsdager i sesongen. I tillegg blir det aktiviteter med skoleklasser samt at båtene selvsagt enda kan brukes av alle medlemmer når dette er ønskelig.

Toaletter og dusj
Kaj er snart ferdig med toaletter og Dusj på Nysundhalsen og nå står elektrisk for tur samt montering av toaletter og dusj før alt er klart om kort tid.

Åpen dag arrangement
Vi skal i år ha to «åpen dag» arrangementer p å anlegget der vi ønsker å vise frem seilsporten distriktets innbyggere. Første arrangement blir den 31.05.2015 og denne dagen blir i samarbeid med Dalane Friluftsråd og andre foreninger med tilknytting til sjøen. Den 22.08.2015 skal vi ha lignende arrangement i samarbeid med Norges Seilforbund.

Andre aktiviter
Andre aktiviter både i forhold til seiling og turer er allerede på plass så sjekk hjemmesiden om det er noe som kan være av interesse for deg og din familie i 2015.

Gjestehavnen
Komiteen som har ansvar for gjestehavnen er i gang med planleggingen av årets sesong og håper de som blir kontaktet om å bidra som vakter i sesongen stiller seg positive til dette når de blir kontaktet. Dette er en hyggelig dugnad som gir forening ett viktig økonomisk bidrag til foreningsdriften.

Har noen spørsmål eller ønsker å bidra på enkeltpunkter som ikke er nevnt her er det bare å ta kontakt.

 

Vinterklargjøring

Selv om gradestokken holder seg over 10 grader så går det mot vinter og i den anledning så informeres det om at vannet på Nysundhalsen Seilsportsenter vil bli steng av i nest uke. Anders har tatt på seg denne jobben og han kunne hatt bruk for en mann som kan bli med å gjøre dette. Han tar med luft kompressor og flott om noen kan kontakte ham på tlf:95284798 om de kan bli med på denne jobben som ikke vil ta lang tid.

Minner også om at de som ikke bruker plassen i vinter stenger denne av med tau og at de som har båten på sjøen sikrer denne med ekstra fortøyning til vinteren.

 

Litt informasjon

I forbindelse med vårt byggeprosjekt på Nysundhalsen Seilsportsenter er det blitt sendt ut informasjon til årsmøter, andre møter og på mail etter vår beste evne. Selve byggeprosessen har imidlertid hatt prioritering og derfor har denne naturlig også bevist gått på bekostning av andre formaliteter rundt den daglige driften som styret nå jobber med å få på plass.

Takk for innsatsen

Takker alle så mye for både innsats og fremmøte i forbindelse med åpningen av Nysundhalsen på lørdag.

Det var overraskende mange som møtte på åpningen, og det er bare godord å høre.

Det ligger stor innsats fra mange for at vi skulle komme så langt som det vi er nå med anlegget.

Vi har nå bare et par småting å utføre på anlegget før vi tar sommerferie.

Hilsen Harald

Norges fineste ?

Offisiell Åpning av nytt Seilanlegg

Det vil bli offisiell åpning av det nye seilanlegget den 150613, det er nedsatt arrangementkomitee som vil komme tilbake til mer informasjon men det henstilles om å sette av tiden allerede nå.