Vårt  flotte Seilsportsenter ligger på Nysundhalsen. Her har vi Joller som kan lånes gratis av medlemmer. På torsdager i sesongen har vi opplæring for de som har seilt lite før.

Alle titlatelser på plass - Byggestart

Da var alle tillatelser på plass og byggestart blir omgående. Vi planlegger at Hellvik Hus starter med tømmer arbeid rett over nyttår og at det aller meste er ferdig før fellesferien i Juli. 

T.Holand Maskin starter nå med opparbeidelse og klargjøring slik at Brødrene Haver kan bli ferdig med Betong arbeid før jul.

Sluttforhandlingene med de fleste andre leverandørene er ferdige og følgende kontrakter signeres i disse dager.

Sønnico - Elektrisk

Maleren Egersund - Gulv våtrom mm

Urd Klima - Ventilasjon

Volden Tollefsen AS - Rørlegger

Informasjon

 

Arbeidet med klubbhusprosjektet går for fult og byggestart med grunnarbeid blir i løpet av Oktober. T. Holan vil utføre Grunnarbeid og Br. Haver AS vil utføre mur og betongarbeid. Videre er det Hellvik Hus som vil utføre tømmerarbeid og det pågår slutt forhandlinger/avklaringer med de andre underleverandørene og disse kontraktene vil være klar i løpet av kort tid.

 

Dugnad Lørdag 22.04.2017

Den årlige fellesdugnaden på Nysundhalsen og i gjestehavnen blir i år på Lørdag den 220417. Vi tror at dugnaden ikke vil ta mer enn 2-3 timer om oppmøte er som vanlig. Flott om derfor mange kan sette av ett par timer til årets dugnad som vi avslutter med med enkel servering når jobben er gjort.

Vi har også en liten jobb som skal gjøres på torsdag ettermiddag så om noen ikke kan på Lørdag så er det bare å melde seg for denne jobben. Fint om alle som kan bli med sender en melding til Roy innen Onsdag på tlf 45411865 slik at vi får planlagt arbeidet på best mulig måte.

Mer informasjon om oppmøte sendes i slutten av uken, for informasjon tenker vi oppstart ca kl:0900.

 

Stopp på målstreken

Som tidligere nevnt hadde vi kommet langt med samarbeidsprosjektet med tre andre klubber om et felles klubbhus på Nysundhalsen. I går kveld ble det imidlertid besluttet at prosjektet dessverre ikke vil bli realisert. Bakgrunnen for dette er at vi for et par uker siden fikk forelagt et krav fra grunneier med en dobling av leien dersom flere klubber skulle gis rettigheter på vårt område. Vi har en positiv dialog med grunneier og har hatt det i hele perioden vi har jobbet med prosjektet. En økning av leien kom imidlertid ikke frem før nå. To av klubbene i prosjektet mente da at de totale driftsutgiftene for leie og drift av bygg ikke kunne forsvares innenfor de rammer klubbene hadde. Det er selvsagt synd at et så bra prosjekt, som også har vært preget av et godt samarbeidsklima mellom klubbene, ikke lar seg gjennomføre etter så mye arbeid som er lagt ned fra alle parter.

Siden søknad om spillemidler er sendt, har styret i Seilforeningen bestemt seg for å se på mulighetene for å gjøre et prosjekt alene.  Dersom dette er mulig vil styret legge frem et forslag på årsmøte på nyåret for behandling. Mer informasjon om både prosessen som nå er avsluttet og arbeidet med et mulig prosjekt alene vil bli tema på medlemsmøte 14 Desember kl:1800 på Pronav.

 

Takk for innsatsen

Takker alle så mye for både innsats og fremmøte i forbindelse med åpningen av Nysundhalsen på lørdag.

Det var overraskende mange som møtte på åpningen, og det er bare godord å høre.

Det ligger stor innsats fra mange for at vi skulle komme så langt som det vi er nå med anlegget.

Vi har nå bare et par småting å utføre på anlegget før vi tar sommerferie.

Hilsen Harald

Norges fineste ?

Offisiell Åpning av nytt Seilanlegg

Det vil bli offisiell åpning av det nye seilanlegget den 150613, det er nedsatt arrangementkomitee som vil komme tilbake til mer informasjon men det henstilles om å sette av tiden allerede nå.