Jolleseiling på Torsdager

Siste dag med vårt gratis tilbud for jolleseilere i RS Feva båtene og Optimistene på torsdager er førstkommende Torsdag den 240915.

Tilbudet har blitt veldig godt mottatt da vi i år har fått ønsket nesten 40 nyere velkommen til seilsporten. Hos oss kan imidlertid alle seile når de selv ønsker dette og resten av sesongen er det anledning til å låne våre båter når den enkelte selv ønsker dette. Får å låne våre båter krever vi bare at den enkelte er medlem og at vi har sjekket ut at en kan rigge båt og har ett minimum av kunskap om seiling. De som enda ikke har gjort en slik avklaring tar bare kontakt med Roy for å avtale tidspunkt for slik gjennomgang. Vil selvsagt presisere at de yngste må avklare bruk av båter med sine foreldre og at disse da er under oppsyn.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har vært med på dette opplegget i år og håper at vi fortsatt vil se den enkelte på anlegget vår de neste månedene og når neste sesong starter på nyåret. Så fort opplegger er klart for neste år vil det komme informasjon her på hjemmesiden og foreningens facebookside.