Innkalling - ekstraordinært årsmøte

Styret i Egersund Seilforening innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i PRONAV sine lokaler 15. August 2017 kl:1800

Følgende sak vil bli behandlet:

  • I forbindelse med klubbens planer om bygging av nytt klubbhus vil det etter vedtakt i kommunestyret være behov for at styert får fullmakt til å øke lånerammen til prosjektet til NOK 4 000 000. Det vil på møtet bli orientert nærmere om vedtak i kommunestyret og hvilke betydninger dette har for økonomien i prosjektet.
     

Styret, 300617