Stopp på målstreken

Som tidligere nevnt hadde vi kommet langt med samarbeidsprosjektet med tre andre klubber om et felles klubbhus på Nysundhalsen. I går kveld ble det imidlertid besluttet at prosjektet dessverre ikke vil bli realisert. Bakgrunnen for dette er at vi for et par uker siden fikk forelagt et krav fra grunneier med en dobling av leien dersom flere klubber skulle gis rettigheter på vårt område. Vi har en positiv dialog med grunneier og har hatt det i hele perioden vi har jobbet med prosjektet. En økning av leien kom imidlertid ikke frem før nå. To av klubbene i prosjektet mente da at de totale driftsutgiftene for leie og drift av bygg ikke kunne forsvares innenfor de rammer klubbene hadde. Det er selvsagt synd at et så bra prosjekt, som også har vært preget av et godt samarbeidsklima mellom klubbene, ikke lar seg gjennomføre etter så mye arbeid som er lagt ned fra alle parter.

Siden søknad om spillemidler er sendt, har styret i Seilforeningen bestemt seg for å se på mulighetene for å gjøre et prosjekt alene.  Dersom dette er mulig vil styret legge frem et forslag på årsmøte på nyåret for behandling. Mer informasjon om både prosessen som nå er avsluttet og arbeidet med et mulig prosjekt alene vil bli tema på medlemsmøte 14 Desember kl:1800 på Pronav.