Klubblokalene stenges

Grunnet Koronaviruset vil alle samlinger og bruk av klubblokalene avlyses inntil videre.