Tilbud for Jolleseilere

Vi har de siste årene tilbudt Gratis jolleseilingskurs på Torsdager for alle, ikke bare foreningens medlemmer. Dette tilbudet vil vi fortsette med i år men kommer til å formalisere opplegget mer enn tidligere. Vi har fått på plass ny trener (Simon Campbell) som ser for seg ett opplegg for nybegynnere og ett opplegg for de som har vært med tidligere. 

Vi tenker imidlertid at flere av de som har seilt de siste sesongene kanskje bør delta frem til sommeren på det nye opplegget for nybegynnere da dette vil gi dere ett bedre grunnlag og gå videre med. Vi tenker oss ett kurs som går frem til sommeren og ett etter sommeren. Etter endt kurs vil dette gi grunnlagt for å låne alle foreningens joller og seile når en selv ønsker om en da blir medlem.

Tidligere har vi også praktisert at alle kan komme når de selv vil og det vil vi fortsette med men det vil helt klart være nødvendig å være med på de fleste torsdagene for å få kursbevis.

Første samling både for nybegynnere og de som har seilt tidligere blir Torsdag 030518 fra klokken 1700. Vi tar da en prat og blir enige om hva den enkelte av dere som har seilt tidligere ønsker i forhold til opplegg frem til sommeren. For de av dere som ikke har seilt før så vil selvsagt det nye kursopplegget være en fin innføring.

Opplegget er for alle over 10 år og til 99 år men er du voksen og ikke ønsker å lære seiling i liten båt med våtdrakt så ta kontakt med oss så vil vi se på mulighetene for ett eget opplegg i større turseilingsbåter. Møt gjerne også opp første torsdagen om du er i denne målgruppen så tar vi en prat da.

Vi har våtdrakter og redningsvester i de fleste størrelser men ta gjerne med egen om du har dette.

Kursopplegget frem til sommeren vil være som følger i korte trekk:(frem til sommeren vil det meste av undervisning foregå utendørs men når klubbhuset er ferdig ettersommeren vil vi kunne tilby bedre fasiliteter til den teoretiske delen.)


 
Dag 1:
Generell Informasjon om kurset og båtrigging
Informasjon om hele programmets innhold
Bli kjent med RF Feva og rigging av båtene
Viktig at alle båtene er rigget helt lik

Dag 2:
På kryss
Seiltrim
Lesing av tell-tales
Tvist i seil
Å ri båten flat
Rulleslag
Hvordan man forandrer formen på seil 
Bruk av Cunningham/Kick og Uthal
 
Dag 3:
På slør/lens
Seiltrim
Bruk av genaker
Reel vs relative vind
Jibbing med genaker
 
Dag 4:
Kullseiling
Øvelse på kullseiling  

Dag 5:
Regatta Prosedyre/Regler

Bli kjent med regattas prosedyre, start, forskjellige type baner
Seilingsreglementer
 
Dag 6:
Regatta taktikk, vind og strøm
Tenk taktikk i felt og “one-on-one”
Hvordan vind er påvirket av land og andre båter
Slå på «lift» (vind)
Tar hensyn til strøm

Dag 7:
Tur Seiling / Navigasjon 
Forskjell mellom regattaseiling og turseiling
Enkel lærdom om navigering med kart

Dag 8:
Regattaøving
 
Dag 9:
Avsluttende Regatta
Utdeling av diplomer 
Grilling med mer

Viktig å presisere at det meste av opplæringen foregår i båt men minst mulig teori på land.

 

Hilsen
Simon Campbell (Jolleseilerinstruktør)