Status og dugnad

Dugnad
Foreningen har mange flinke medlemmer som alltid har stilt opp på dugnad og annet arbeid og spesielt de siste årene har vist at vi kan klare å gjennomføre store prosjekter selv om vi er en liten klubb.

Alle klubber har mange oppgaver som utføres hele året og her har vi de siste årene strukturert dette arbeidet i en oppgaveplan som kan lastes ned her. Dette er gjort for å kunne fordel oppgaver på en bedre måte samt at det gir alle medlemmene en oversikt over hva som skjer i klubben. En annen fordel med å strukturere dette arbeidet er at vi alltid har oversikt over hva som skal gjøres og av hvem og da sikrer vi oss også bedre at alle oppgaver blir gjort.

Den som står som hovedansvaret for ett punkt skal selvsagt ikke utføre dette alene, han eller hun vil få med seg flere på enkeltpunktene og i tillegg vil det ved behov bli innkalt til dugnad på samme måte som tidligere.

I år ønsker vi å få til en fellesdugnad for oppgaver som må utføres på Nysundhalsen og Gjestehavnen lørdag den 25.04.2015. Vil derfor at alle som kan bidra denne dagen gir meg en tilbakemelding så fort som mulig slik at vi kan planlegge gjennomføringen av dagen på en god måte.  Vi tenker oss å avslutte dagen med mat og sosialt samvær på Nysundhalsen før vi går hjem. Stiller vi opp nok folk denne dagen vil det meste av dugnadsbehovet for større grupper være dekket for i år så håper på mange tilbakemeldinger på mail eller telefon. Mer informasjon vil bli sendt ut til de som melder seg når tidspunktet nærmer seg.

Informasjonsbrosjyre
Styret er snart klar med en brosjyre med informasjon om klubben som skal ut til alle husstander i distriktet så om det er noen som kan bidra med å få distribuert denne er det bare å ta kontakt. Denne kan lastes ned her.

Jolleseiling
I år blir det større aktivitet med Jolleseilingen og det blir mulig for både medlemmer og nye medlemmer å seile alle Torsdager i sesongen. I tillegg blir det aktiviteter med skoleklasser samt at båtene selvsagt enda kan brukes av alle medlemmer når dette er ønskelig.

Toaletter og dusj
Kaj er snart ferdig med toaletter og Dusj på Nysundhalsen og nå står elektrisk for tur samt montering av toaletter og dusj før alt er klart om kort tid.

Åpen dag arrangement
Vi skal i år ha to «åpen dag» arrangementer p å anlegget der vi ønsker å vise frem seilsporten distriktets innbyggere. Første arrangement blir den 31.05.2015 og denne dagen blir i samarbeid med Dalane Friluftsråd og andre foreninger med tilknytting til sjøen. Den 22.08.2015 skal vi ha lignende arrangement i samarbeid med Norges Seilforbund.

Andre aktiviter
Andre aktiviter både i forhold til seiling og turer er allerede på plass så sjekk hjemmesiden om det er noe som kan være av interesse for deg og din familie i 2015.

Gjestehavnen
Komiteen som har ansvar for gjestehavnen er i gang med planleggingen av årets sesong og håper de som blir kontaktet om å bidra som vakter i sesongen stiller seg positive til dette når de blir kontaktet. Dette er en hyggelig dugnad som gir forening ett viktig økonomisk bidrag til foreningsdriften.

Har noen spørsmål eller ønsker å bidra på enkeltpunkter som ikke er nevnt her er det bare å ta kontakt.